Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Ochrana osobnosti
Název práce v češtině: Ochrana osobnosti
Název v anglickém jazyce: Protection of personality rights
Klíčová slova: všeobecné osobnostní právo, ochrana osobnosti, osobnost, zákonné licence, život, zdraví
Klíčová slova anglicky: general right of personality, protection of personality rights, personality, statutory licenses, life, health
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2013
Datum zadání: 26.11.2013
Datum a čas obhajoby: 18.01.2016 09:50
Místo konání obhajoby: míst. 131 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2016
Oponenti: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK