Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavy a příběhy ze dna Prahy v beletristické reflexi na přelomu 19. a 20. století
Název práce v češtině: Postavy a příběhy ze dna Prahy v beletristické reflexi na přelomu 19. a 20. století
Název v anglickém jazyce: Characters and stories of Prague’s underworld as reflected in late 19th and early 20th century fiction
Klíčová slova: Praha, „pražská spodina“, tulák, žebrák, sociální problematika, literární postava
Klíčová slova anglicky: Prague, Prague offscourings, vagabond, beggar, social issues, literary character
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2013
Datum zadání: 14.10.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.10.2013
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Cílem diplomové práce bude nahlédnout, jak beletriena přelomu 19. a 20. stoletíreflektovala postavy „ze dna Prahy“, tedy vrstvu sociálně ponižovaných obyvatel tehdejší Prahy. Ústředním tématem tak budou postavy tuláků, zlodějů a podvodníků, mrzáků, prostitutek, potulných umělců, resp. definice jejich postavení v kontextu dobové prózy, pojmenování obvyklých způsobů jejich charakterizace a hodnocení. Výchozími texty pro naši práci budou zejména prózy K. L. Kukly, R. J. Kronbauera a G. Včeličky, ale podle potřeby budou využity i další (J. Arbes, E. E. Kisch, M. Mareš, K. Půlpán, L. Stroupežnický, J. E. Šlechta atd.).
Seznam odborné literatury


Autenticita a literatura (sb., 1999)

Buriánek, František: Generace buřičů (1968)

Česká literatura na předělu století (sb., 2001)

Havránek, E. T.: Neznámá Praha (1939)

Hodrová, D. a kol.: Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie (1997)

Hospody a pivo v české společnosti (sb., 1997)

Jiránek. ,K. Lenderová, M., Macková, M.: Z dějin české každodennosti. Život v 19. století (2009)

Krejčí, K.: Jakub Arbes. Život a dílo (1946)

Lenderová, M.: Chytila patrola… aneb Prostituce za Rakouska i republiky (2002)

Pytlík, R.: Ve stínu pípy (1996)

Rimmon-Kenanová, S.: Poetika vyprávění (2001)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK