Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
CLM-metoda pro hledání globálního optima
Název práce v češtině: CLM-metoda pro hledání globálního optima
Název v anglickém jazyce: CLM-method for global optimization
Klíčová slova: Globalní optimum; algoritmus.
Klíčová slova anglicky: Global optimum; algorithm.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2013
Datum zadání: 14.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2013
Oponenti: RNDr. Václav Kozmík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Praktické úlohy často vedou na úlohu nalezení globálního maxima nebo minima.
Existuje řada algoritmů, které takové globální optimum hledají.
Jejich základním nedostatkem však je, že mohou uváznout v lokálním optimu.
Jednou z metod, jak toto negativní chování omezit,
je simultánní startování algoritmu v různých bodech,
které dostatečně pokrývají sledovanou oblast.

V článku [1] je představena CLM-metoda, která navíc mezi startovacími body uvažuje vazbu.
Úkolem studenta bude na příkladech prověřit, jaké výhody tento postup přináší
oproti klasickému postupu.
Seznam odborné literatury
[1] Teughels, A.; De Roeck, G.; Suykens, J.A.K.: Coupled Local Minimizers: a new global optimization method.
In: Conference 11th IFIP Working Conference on Reliability and Optimization of Structural Systems,
Alberta, Canada, 1-8, 2003.
[2] Collatz; Wetterling: Optimization Problems. Springer-Verlag, Berlin, 1975.
[3] Maňas, Miroslav: Optimalizační metody. SNTL, Praha, 1979.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK