Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školní automaty
Název práce v češtině: Školní automaty
Název v anglickém jazyce: School authomatic machine
Klíčová slova: škola, děti, výživa, nabídka a preference
Klíčová slova anglicky: school, children, nourishment, offer and preferention
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eva Vaníčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2014
Datum zadání: 16.06.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obecně platné pokyny.
Dodržení autorských pokynů.
Seznam odborné literatury
Manuál prevence.
Ochrana a podpora veřejného zdraví.
Výživa dětí a mládeže.
webové zdroje Školní stravování, programy pro školy apod.
Předběžná náplň práce
Rešerže problematiky v ČR a vypracování malé výzkumné ankety na několika vybraných školách - počet automatů, nabídka, spolupráce školy s rodiči a dětmi a názory dětí.
Výchova ke zdravému životnímu stylu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Background research of problemin CZR and the elaboration of small research at the schools - the number of authomatice machines, the offer, the colaboration school with parents and children.
The education for healthy life style.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK