Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Makroskopické modely pohybu chodců
Název práce v češtině: Makroskopické modely pohybu chodců
Název v anglickém jazyce: Macroscopic pedestrian flow models
Klíčová slova: hyperbolické problémy, dynamika davu, metoda konečných objemů, numerický tok
Klíčová slova anglicky: hyperbolic problems, crowd dynamics, finite volume method, numerical flux
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Popsat model pohybu chodců jako proudění stlačitelné tekutiny, kde chodci ljsou považováni za inteligentní tekutinu pohybující se v jisté dvourozměrné oblasti. Popsat působení tzv. sociálních sil z hlediska závislosti rychlosti chodce na hustotě jeho okolí a snaze vyhnout se místům s vyšším tlakem. Aplikovat vhodnou numerickou metodu.
Seznam odborné literatury
[1] M. Twarogowska, P. Goatin, R. Duvigneau, Numerical study of macroscopic pedestrian flow models, Research Report 8340, 32 pages - July 2013, INRIA Sophia Antipolis
a další časopisecká literatura podle pokynů školitele
Předběžná náplň práce
Popsat model pohybu chodců jako proudění stlačitelné tekutiny, kde chodci ljsou považováni za inteligentní tekutinu pohybující se v jisté dvourozměrné oblasti. Popsat působení tzv. sociálních sil z hlediska závislosti rychlosti chodce na hustotě jeho okolí a snaze vyhnout se místům s vyšším tlakem. Aplikovat vhodnou numerickou metodu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK