Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analytické přístupy ke stanovení a identifikaci flavonoidů
Název práce v češtině: Analytické přístupy ke stanovení a identifikaci flavonoidů
Název v anglickém jazyce: Analytical approaches of identification and quantification of flavonoids
Klíčová slova: Flavonoidy, stanovení antioxidantů, identifikace biologicky aktivních látek
Klíčová slova anglicky: Flavonoids, quantification of antioxidants, identification of biologically active compounds
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 05.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Oponenti: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je určena především pro studenty KaTA.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK