Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního a zadního zkříženého vazu kolenního kloubu
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního a zadního zkříženého vazu kolenního kloubu
Název v anglickém jazyce: Casuistry of physiotherapy care of patient after plastic reconstruction of anterior and posterior cruciate ligament of knee joint
Klíčová slova: Kolenní kloub, rehabilitace po plastice LCA a LCP, rekonstrukce LCA a LCP, poranění měkkých struktur kolenního kloubu, ruptura vazů, léze
Klíčová slova anglicky: Knee joint, rehabilitation after plastic reconstruction of LCA and LCP, reconstruction of LCA and LCP, injury of soft structures of the knee joint, rupture of the ligaments, lesion
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2013
Datum zadání: 08.10.2013
Datum a čas obhajoby: 21.05.2014 14:20
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2014
Oponenti: Mgr. Růžena Hlavičková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK