Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou chabá paraplegie
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou chabá paraplegie
Název v anglickém jazyce: Case study of physiotherapy treatment of patient with the diagnosis of flaccid paraplegia
Klíčová slova: Ischemická míšní léze, chabá paraplegie, fyzioterapie, infarkt míchy
Klíčová slova anglicky: Ischemic spinal cord, flaccid paraplegia, physiotherapy, spinal cord infarct
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Maršáková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2013
Datum zadání: 08.10.2013
Datum a čas obhajoby: 19.05.2014 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2014
Oponenti: Mgr. Jolana Kolesárová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK