Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou St.p. amputaci horních končetin
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou St.p. amputaci horních končetin
Název v anglickém jazyce: Case Report of a Patient after Amputation of Upper limbs
Klíčová slova: fyzioterapie, amputace, amputace horních končetin, kazuistika
Klíčová slova anglicky: fyziotherapy, physical therapy, amputation, upper limbs amputation, case report
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Svatava Neuwirthová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2013
Datum zadání: 08.10.2013
Datum a čas obhajoby: 21.05.2014 09:40
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2014
Oponenti: Bc. Nina Čechová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou St.p. amputaci horních končetin
Souhrn: Bakalářská práce má dvě části.
První je část obecná, která zahrnuje teoretické poznatky onemocnění od historie amputací přes definici pojmu amputace, dělení amputací, indikace, komplikace, amputace horních končetin, možné chirurgické zákroky, ortopedickou protetiku až po rehabilitační péči.
Druhá je část speciální, která obsahuje kazuistiku pacientky s diagnózou st. p. amputaci obou horních končetin. Kazuistika se skládá z kineziologického rozboru pacientky, jak vstupního tak výstupního, rehabilitačních plánů, návrhu terapie, provedení jednotlivých terapeutických jednotek a následného zhodnocení efektu terapie. Kazuistika byla zpracovávána v průběhu mé souvislé odborné praxe v Rehabilitační klinice Malvazinky v Praze.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
Title: Case Report of a Patient after Amputation of Upper limbs
Summary: This thesis consists of two parts.
The first part is general and concludes theoretical basis of the amputations, presenting their history, indications, complications, possible chirurgical interventions, orthotic prosthetics and rehabilitation care.
The second part is special and concludes case report of a patient after amputation of both upper limbs. The case report consists of a musculoskeletal assessment of the patient and a re-assessment, rehabilitation plans, proposal of the therapy, performance of therapeutical units and finally evaluation of the effectiveness of the therapy. The case report was worked out during my rehabilitation practice on the Rehabilitation clinic Malvazinky in Prague.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK