Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní mozková přihoda
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní mozková přihoda
Název v anglickém jazyce: Casuistry of the physiological care of a medical patient after a stroke
Klíčová slova: ischemická cévní mozková příhoda, hemiparéze, rehabilitace
Klíčová slova anglicky: ischemic stroke, hemiparesis, rehabilitation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2013
Datum zadání: 08.10.2013
Datum a čas obhajoby: 21.05.2014 08:15
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2014
Oponenti: Otakar Vrhel, DiS.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK