Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikalgie
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikalgie
Název v anglickém jazyce: Case history of physiotherapy care of a patient diagnosed with cervicalgia
Klíčová slova: cervikalgie, chronický vertebrogenní syndrom, fyzioterapie, kazuistika
Klíčová slova anglicky: cervicalgia , chronic vertebral syndrome, physiotherapy, case history.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2013
Datum zadání: 08.10.2013
Datum a čas obhajoby: 20.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2014
Oponenti: Bc. Eva Hankovcová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK