Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha nádorového supresoru PML v jadérkových funkcích
Název práce v češtině: Úloha nádorového supresoru PML v jadérkových funkcích
Název v anglickém jazyce: Role of tumour suppressor PML in nucleolar functions
Klíčová slova: jaderná tělíska PML, genotoxický stres, ribosomální biosyntéza,jadérko
Klíčová slova anglicky: PML nuclear bodies, genotoxic stress,ribosomal biosynthesis, nucleolus
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2014
Oponenti: Mgr. Eva Stejskalová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Protein promyelocytární leukémie PML je nádorový supresor, molekulární mechanismy jeho účasti v protinádorové kontrole ovšem nejsou zcela známy. Kromě jeho přítomnosti v jaderných tělíscích PML tento protein asociuje během genotoxického stresu v normálních buňkách s jadérkem. Tato asociace PML s jadérkem ovšem není pozorována ve stresovaných nádorových buňkách. Cílem práce je literární rešerše o úloze PML v nádorové supresi, v řízení buněčného cyklu a biogeneze ribosomů během genotoxického stresu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Promyelocytic leukemia protein PML is a tumor suppressor, however, molecular mechanisms of its role in antitumour control are not clear. Besides its presence PML nuclear bodies, PML relocalizes under genotoxic stress in normal cells to nucleoli. However, the association of PML to nucleoli in stressed tumour cells is not observed. The aim of the work is to research the current literature dealing with the role of PML in tumor suppression, in cell cycle control and ribosomal biogenesisi in cells under genotoxic stress.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK