Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom
Název v anglickém jazyce: Case study of physiotherapy treatment of a patient with diagnosis of cervicobrachial syndrome
Klíčová slova: cervikobrachiální syndrom, cervikální kořenové syndromy, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: cervicobrachial syndrome, cervical root syndromes, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Maršáková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2013
Datum zadání: 08.10.2013
Datum a čas obhajoby: 19.05.2014 12:40
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2014
Oponenti: Milena Šánová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK