Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium biologické aktivity alkaloidů izolovaných z Argemone grandiflora (Papaveraceae)I.
Název práce v češtině: Studium biologické aktivity alkaloidů izolovaných z Argemone grandiflora (Papaveraceae)I.
Název v anglickém jazyce: Study of biological activity of isolated alkaloids from Argemone grandiflora (Papaveraceae)I.
Klíčová slova: Argemone grandiflora, Papaveraceae, isochinolinové alkaloidy, izolace, biologická aktivita in vitro, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, prolyloligopeptidasa, Alzheimerova choroba
Klíčová slova anglicky: Argemone grandiflora, Papaveraceae, isoquinoline alkaloids, isolation, in vitro biological activity, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, prolyl oligopeptidase, Alzheimerʼs disease
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2013
Datum zadání: 15.10.2013
Datum a čas obhajoby: 03.06.2015 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2015
Oponenti: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Vypracování odborné rešerše,
2) Izolace obsahových látek za použití chromatografických metod z vybrané frakce získané na chromatografickém sloupci ze sumárního alkaloidního extraktu z Argemone grandiflora obsahující terciární isochinolinové alkaloidy,
3) Identifikace obsahových látek spektrálními metodami (MS a NMR), změření optické otáčivosti,
4) Měření biologické aktivity izolovaných látek – in vitro testy (inhibice lidských cholinesteras a POP),
5) Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Rešerše (Argemone grandiflora – izolace obsahových látek a jejich biologická aktivita vzhledem k Alzheimerově chorobě)
Databáze Chemical Abstracts, Reaxys
Periodika – impaktované časopisy (Planta Medica, Phytochemistry, Fitoterapia, Natural Product Communications, Archives of Pharmacal Research atd.)
Elektronické informační zdroje FaF UK (SUWECO, Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Wiley online library atd), medline.
Doporučená literatura pro izolaci sekundárních metabolitů rostlin: Fytochemické metody (Opletal, Drašar, Karolinum), Phytochemical methods (Harborne, nakl. Chapman and Hall)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK