Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv evropské tradice na kulturu Hispánské Ameriky v esejích A. Reyese a P. Henríqueze Ureñi
Název práce v češtině: Vliv evropské tradice na kulturu Hispánské Ameriky v esejích A. Reyese a P. Henríqueze Ureñi
Název v anglickém jazyce: The Influence of European Tradition on the Culture of Spanish America in the Essays of A. Reyes and P. Henríquez Ureña
Klíčová slova: Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, utopie, latinskoamerická kultura, evropská tradice, hispanoamerický esej
Klíčová slova anglicky: Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, utopia, Latin American culture, european tradition, Spanish American essay
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2013
Datum zadání: 08.10.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.10.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se soustředí na téma proměny evropské tradice na půdě mnohokulturní Hipanoameriky, jak je reflektována v esejích dvou předních hispanoamerických myslitelů, Alfonse Reyese a Pedra Herníqueze Ureña. Konkrétně stanoví nevelký počet esejů těchto dvou autorů z první půli 20. století. V jejich interpretaci se soustředí na myšlenky k ústřednímu tématu práce, které rozčlení do dílčích aspektů.
Jejich první okruh se bude týkat jedinečné situace evropské expanze, která na americkém kontinentu zavedla svůj jazyk a náboženství podstatněji, než v jiných koloniích, aniž ve španělské Americe eliminovala indiánské kultury: kultura hispanoamerických zemí a její propojení s evropskou tradicí; vliv, proměna a nové formy, jichž evropská kultura nabývá v Hispánské Americe; otázka vztahu k evropskému kulturnímu dědictví (napodobovat či tvořit?); vytváření osobité kultury; universalismus a syntéza kultur.
V druhém okruhu dílčích aspektů se práce zaměří na otázky specifičnosti národa a významu humanitních věd pro nově vznikající společnost (polemika s pozitivismem) či na vztah národní svébytnosti vůči povědomí o hispanoamerické sounáležitosti (Magna patria).
Třetí okruh témat bude věnován budoucnosti hispanoamerických zemí, reflexi své vlastní utopie, v níž nejde o pouhé přejímání evropských ideálů.
Seznam odborné literatury
ABELLÁN, José Luis. La idea de América. Madrid: Ed. Istmo, 1972.AÍNSA, Fernando. La reconstrucción de la utopía. México: Correo de la UNESCO, 1999. Český překlad: Vzkříšení utopie. Přel. Petr Pšenička. Brno: Host, 2007.ALVAR, Manuel. Nuevos estudios y ensayos de literatura contemporánea. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991.
BARILI, Amelia. Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes. La cuestión de la identidad del escritor latinoamericano. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.
Druhý břeh Západu. Úvod A. Housková. Praha: Mladá fronta, 2004.DUSSEL, Enrique, et al.; compilado por Hugo E. Biagini y Arturo Andrés Roig. América Latina hacia su segunda independencia : Memoria y autoafirmación.Buenos Aires : Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2007.
FEBRES, Laura. Pedro Henríquez Ureña: crítico de América. s.l.: Cielonaranja, 2009.HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro. Historia de la cultura en la América hispánica. La Habana: Gente Nueva, 1979.
HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro. La utopía de América. Ed. Ángel Rama. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1989.HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro. Selección de ensayos. La Habana: Casa de las Américas, 1965.
HOUSKOVÁ. Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a v románech. Praha: Torst, 1998.
HOUSKOVÁ, Anna. „La utopía y el sentido histórico“. In Pedro Henríquez Ureña. La utopía de América. Varsovia: CESLA, ediciones UNESCO, 1995.
HOUSKOVÁ, Anna. „Utopie Ameriky“. Svět literatury, 2005, roč. XV, č. 31.
MAYZ VALLENILLA, Ernesto. El problema de América. Caracas: Dirección de Cultura, Universidad Central de Venezuela, 1969.REYES, Alonso. América. México : Fondo de Cultura Económica – Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey,2005.
REYES, Alfonso. Última Tule y otros ensayos. Selección y prólogo Rafael Gutiérrez Girardot. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1992.ROIG, Arturo A. Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. México: FCE, 1981.
ROVIRA, José Carlos (ed.). Identidad cultural y literaria. Alicante : Instituto de Cultura "Juan-Gil Albert" : Comisión V Centenario, Generalitat Valenciana, 1992.ZEA, Leopoldo. Esquema para una historia de las ideas en Iberoamérica. México: UNAM, 1956.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK