Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Limits of classes of finite structures in model theory
Název práce v češtině: Limity tříd konečných struktur v teorii modelů
Název v anglickém jazyce: Limits of classes of finite structures in model theory
Klíčová slova: limita, diskrétní lineární uspořádání, Fraïssého amalgamace, forcing, konečná struktura, teorie modelů
Klíčová slova anglicky: limit, discrete linear orders, Fraïssé's amalgamation, forcing, finite structure, model theory
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2017
Datum zadání: 23.02.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.03.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Oponenti: doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Model theory knows several constructions of infinite
structures that can be interpreted as limits of classes
of finite structures (e.g. ultraproduct, compactness
arguments, non-standard analysis, asymptotic classes,
pseudofinite structures, robust classes, etc.). The aim
of the Thesis will be to compare these constructions
on specific examples.
Seznam odborné literatury
Dugald Macpherson and Charles Steinhorn, De�finability in
classes of �finite structures, in: Javier Esparza, C. Michaux,
and C. Steinhorn, editors, Finite and Algorithmic
Model Theory, London Mathematical Society Lecture Note
Series (No. 379), pages 140–176. Cambridge University Press, 2011.
http://ambio1.leeds.ac.uk/Pure/staff/macpherson/macphersonsteinhorn.pdf

Jaroslav Nesetril and Patrice Ossona De Mendez, A Model Theory
Approach to Structural Limits,
Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae 53, 4 (2012) 581-603.
http://arxiv.org/abs/1303.2865

J. Väänänen, Pseudo-finite model theory, Matematica Contemporanea,
vol 24, 2003, pp.169-183.
http://www.math.helsinki.fi/logic/people/jouko.vaananen/qf_final.pdf
Předběžná náplň práce
Limity tříd konečných struktur v teorii modelů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Limits of classes of finite structures in model theory.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK