Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Příprava a hodnocení nových derivátů dimefluronu a benfluronu
Název práce v češtině: Příprava a hodnocení nových derivátů dimefluronu a benfluronu
Název v anglickém jazyce: Synthesis and biological evaluation of dimefluron and benfluron derivatives
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2013
Datum zadání: 29.11.2013
Datum a čas obhajoby: 02.06.2015 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2015
Oponenti: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Zpracování zadaného tématu pomocí rešerše v odborné literatuře
2) Syntéza vybraných derivátů
3) Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Beilstein, Chemical Abstracts,Reaxys, odborné časopisy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK