Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a charakterizace syntetické mRNA kódující pankreatické transkripční faktory
Název práce v češtině: Příprava a charakterizace syntetické mRNA kódující pankreatické transkripční faktory
Název v anglickém jazyce: Preparation and characterization of synthetic mRNA coding for pancreatic transcription factors
Klíčová slova: buňky pankreatu, exprese proteinů, transfekce, buněčné kultury
Klíčová slova anglicky: pancreatic cells, protein expression, transfection, cell culture
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2013
Datum zadání: 04.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK