Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Interakce vybraných flavonoidů s cytochromy P450 rodiny 2B
Název práce v češtině: Interakce vybraných flavonoidů s cytochromy P450 rodiny 2B
Název v anglickém jazyce: Interaction of selected flavonoids with cytochromes P450 2B
Klíčová slova: xenobiotika, cytochromy P450, indukce, metabolismus
Klíčová slova anglicky: xenobiotics, cytochromes P450, induction, metabolism
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 04.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: Mgr. Božena Kubíčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK