Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vývoj HPLC metody pro stanovení betakarotenu v potravních doplňcích
Název práce v češtině: Vývoj HPLC metody pro stanovení betakarotenu v potravních doplňcích
Název v anglickém jazyce: HPLC method devolopment for betacarotene determination in nutraceuticals
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2013
Datum zadání: 03.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2013
Datum a čas obhajoby: 24.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2013
Oponenti: doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK