Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
K počítači připojené senzory jako prostředek inovace přípravy učitelů chemie
Název práce v češtině: K počítači připojené senzory jako prostředek inovace přípravy učitelů chemie
Název v anglickém jazyce: Senzors Attachable to Computers as a Means of Inovation in Pre-service Chemistry Teacher Training
Klíčová slova: měřící systém, badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání, experiment, přírodovědný kroužek
Klíčová slova anglicky: measuring systems, Inquiry‑Based Science Education, experiment, science course
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2015
Datum zadání: 08.12.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2020 11:15
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomantka se seznámí se sadou senzorů připojitelných k počítači, zhodnotí dosud zveřejněné a připraví návody na nové experimenty především s využitím m-technologií. Využitelnost senzorů v laboratorním kurzu ověří v přípravě učitelů chemie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK