Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé simulace fotonických struktur metodou FDTD
Název práce v češtině: Pokročilé simulace fotonických struktur metodou FDTD
Název v anglickém jazyce: Advanced simulations of photonic structures by FDTD method
Klíčová slova: FDTD, TMM, fotonické struktury, biosensory
Klíčová slova anglicky: FDTD, TMM, photonic structures, biosensors
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Veis, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2013
Datum zadání: 14.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2015
Datum a čas obhajoby: 10.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Ivan Richter, Dr.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Roman Antoš, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Prostudovat základní odbornou literaturu k danému tématu, včetně nejnovějších poznatků implementace metody konečných diferencí v časové oblasti (FDTD) pro nepravoúhlé mříže .
2. Vytvořit vlastní trojdimenzionální výpočetní program využívající FDTD metodu.
3. Ověřit funkčnost programu na jednoduchých fotonických strukturách (vlnovod, štěrbina, apod.).
4. Simulovat a optimalizovat optickou odezvu vybraných fotonických struktur.
Seznam odborné literatury
Jiang-Ming Jin, Theory and computation of electromagnetic fields, John Wiley & Sons, 2010
Atel Z. Elsherbeni, Veysel Demir, The Finite-Difference Time-Domain Method for Electromagnetics with MATLAB Simulations, Scitech Publishing, 2009
Allen Taflove, Susan C. Hagness, Computational electrodynamics, Artech House, 2005
Matthew N. Sadiku, Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB, CRC Press, 2009
Vybraný soubor původních prací týkajících se tématu. K dispozici u vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK