Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium fyzikálních vlastností Heuslerových slitin
Název práce v češtině: Studium fyzikálních vlastností Heuslerových slitin
Název v anglickém jazyce: Study of physical properties of Heusler alloys
Klíčová slova: Heuslerova slitina, spektroskopická elipsometrie, magnetooptická spektroskopie
Klíčová slova anglicky: Heusler alloys, spectroscopic ellipsometry, magneto-optical spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Veis, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2013
Datum zadání: 03.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2015
Datum a čas obhajoby: 10.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2015
Oponenti: Mgr. Jan Mistrík, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Roman Antoš, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Prostudovat odbornou literaturu k danému tématu.
2. Seznámit se s principy experimentálních metod spektroskopické elipsometrie, magnetooptické spektroskopie, magnetooptické magnetometrie a mikroskopie.
3. Osvojit si základní teorii popisu polarizovaného světla a optické odezvy v izotropních a anizotropních tenkých vrstvách a multivrstvách.
4. Zvládnout elipsometrická a magnetooptická měření vybraných sérií vzorků Heulserových slitin.
5. Navrhnout fyzikální interpretaci změřených výsledků na základě jejich porovnání s teoretickými modely.
Seznam odborné literatury
R. M. A. Azzam, N. M. Bashara, Ellipsometry and Polarized Light, North-Holland, Amsterdam / New York / Oxford 1977.
Š. Višňovský, Optics in Magnetic Multilayers and Nanostructures, CRC Taylor & Francis, Boca Raton 2006.
E. Palik, Handbook of Optical Constants of Solids, Academic Press, New York 1998.
B. Di Bartolo, Optical Interactions in Solids, John Wiley & Sons, New York 1968.
Vybraný soubor původních prací týkajících se tématu. K dispozici u vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK