Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Explantátové kultury Trichocereus pachanoi
Název práce v češtině: Explantátové kultury Trichocereus pachanoi
Název v anglickém jazyce: The explant cultures of Trichocereus pachanoi
Klíčová slova: Explantátové kultury, Trichocereus pachanoi
Klíčová slova anglicky: The explant cultures, Trichocereus pachanoi
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jan Martin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2013
Datum zadání: 25.10.2013
Datum a čas obhajoby: 04.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- zvládnout kultivaci kalusových kultur Trichocereus pachanoi
- založit a kultivovat suspenzní kultury Trichocereus pachanoi
- testovat vybrané prekurzory a elicitory na těchto kulturách, a to vzhledem k produkci dusíkatých látek
Seznam odborné literatury
internetové databáze (např. scopus, science direct)
monografie zabývající se kaktusy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK