Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza citrusových flavonoidů ve farmaceutických přípravcích a potravních doplňcích metodou kapilární zónové elektroforézy
Název práce v češtině: Analýza citrusových flavonoidů ve farmaceutických přípravcích a
potravních doplňcích metodou kapilární zónové elektroforézy
Název v anglickém jazyce: Analysis of citrus flavonoids in pharmaceuticals and
food supplements by capillary zone electrophoresis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2013
Datum zadání: 01.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2013
Datum a čas obhajoby: 24.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2013
Oponenti: PharmDr. Jiří Šafra, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK