Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Frakcionální Lévyho proces
Název práce v češtině: Frakcionální Lévyho proces
Název v anglickém jazyce: Fractional Lévy Process
Klíčová slova: frakcionální Lévyho proces, Lévy-Itoův rozklad, nekonečně dělitelná rozdělení
Klíčová slova anglicky: fractional Lévy process, Lévy-Ito decomposition, infinitely divisible distributions
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2013
Datum zadání: 11.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Oponenti: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Karel Kadlec, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Práce bude pojednávat o náhodných procesech, které jsou v posledních letech velmi populární při modelování spojité dynamiky např. v přírodních vědách nebo finanční matematice. Jde o tzv. Lévyho proces (který zobecňuje klasický "bílý šum" přidáním možnosti skoků) a frakcionální Brownův pohyb, který dovoluje uvažovat modely s "pamětí". Jejich spojením vzniká frakcionální Lévyho proces, o kterém toho není zatím příliš známo. V práci ale půjde především o studium zmíněných výchozích komponent frakcionálního Lévyho procesu a jejich vlastností, případně základních vlastností tohoto procesu.
Seznam odborné literatury
1. D Applebaum, Lévy Processes and Stochastic Calculus, Cambridge University Press, Cambridge, 2004

2. F. Biagini at al., Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications, Springer-Verlag, London, 2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK