Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ekonomická krize - podstata a okolnosti vzniku
Název práce v češtině: Ekonomická krize - podstata a okolnosti vzniku
Název v anglickém jazyce: Economic crisis - nature and circumstances of genesis
Klíčová slova: ekonomická krize, finanční krize 2009, světová ekonomika
Klíčová slova anglicky: economic crisis, financial crisis 2009, world economy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 13.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.09.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 10:30
Místo konání obhajoby: PF UK místnost 341
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem této diplomové práce je ekonomická krize, její podstata, okolnosti
vzniku a socioekonomický dopad.
Práce je rozdělena do tří částí, kterými jsou úvod, hlavní část a závěr. Hlavní
část práce, je dále rozvržena do sedmi paragrafů, které pojednávají o rozdílných
aspektech ekonomické krize.
Paragrafy 1-3 vysvětlují význam pojmu ekonomická krize, její vznik a odlišnosti
od krize finanční. Paragraf čtvrtý se zaměřuje na historii ekonomických krizí minulosti,
konkrétně Velkou depresi 1929 ze Spojených států amerických a Německou
hyperinflaci, které patří mezi nejvýznamnější krize minulých let. Paragraf číslo pět se
zaměřuje na vznik ekonomické krize a možnosti případné předpovědi jejího příchodu.
Nejobsáhlejší částí práce je paragraf číslo šest, který pojednává o současné finanční
krizi, jejíž důsledky analyzuje v prostředí rozdílných světových ekonomik. V posledním
paragrafu je pak nastíněna možnost případného řešení ekonomické krize.
Závěr práce je celkovým shrnutím získaných dat a analýzou vybraného tématu
z pohledu autora.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of my thesis is to analyze economic crises with focus on its origin,
development and impact on society.
The thesis is divided into three main parts: Introduction, Main body and
Conclusion. The most important part of the thesis is the Main body that is further
composed of seven self-contained chapters that deal with different aspects of the
economic crises.
Main body starts with introductory chapters 1-3 that discuss the meaning of the
phrase economic crisis, its origin and determination among other commonly used titles
that are frequently mistaken. Chapter number four describes history of important
economic crisis such as The Great Depression 1929 and German Hyperinflation 1918-
1924. Chapter number five is subdivided into two parts and provides an outline of the
origin of economic crisis and possible forecast of its origin. Chapter six defines the last
financial crisis of 2009 and compares its impact to economy and counter-measures
worldwide. Chapter number six illustrates possible solutions of the economic crisis and
its prevention.
Last part of the thesis is Conclusion that concentrates my thoughts and ideas
about the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK