Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deleuzova asignifikantní sémiotika
Název práce v češtině: Deleuzova asignifikantní sémiotika
Název v anglickém jazyce: Deleuze's asignifying semiotics
Klíčová slova: Deleuze, Gilles – znaky – sémiotika – geneze – diference
Klíčová slova anglicky: Deleuze, Gilles – signs – semiotics – genesis - difference
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Sémiotika a filozofie komunikace (24-DSFK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2013
Datum zadání: 30.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:18.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.04.2016
Oponenti: Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.
  prof. PhDr. Peter Michalovič, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK