Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Comparison of manual and dynamic extractions of selected transition metals from solid samples
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Comparison of manual and dynamic extractions of selected transition metals from solid samples
Klíčová slova: Porovnání manuální a dynamické extrakce vybraných přechodných kovů z pevných vzorků
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. Burkhard Horstkotte, M.Sc., Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2014
Datum zadání: 23.03.2016
Datum a čas obhajoby: 01.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2016
Oponenti: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. E.A.G. Zagatto, C.C. Oliveira, A. Townshend, P.J. Worsfold – Flow analysis with spectrophotometric and luminometric detection (Elsevier 2012)
2. S.D. Kolev, I.D. McKelvie – Advances in flowinjection analysis and related techniques (Elsevier 2008)
3. Sciencedirect, Web of Science - databáze
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK