Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizácia ľudskej warfarin reduktázy
Název práce v jazyce práce (slovenština): Charakterizácia ľudskej warfarin reduktázy
Název práce v češtině: Charakterizace lidské warfarin reduktasy
Název v anglickém jazyce: Characterization of human warfarin reductase
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petra Malátková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2013
Datum zadání: 20.11.2013
Datum a čas obhajoby: 05.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2015
Oponenti: PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK