Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimální řízení v radikálních řetězcích s diskrétním časem
Název práce v češtině: Optimální řízení v radikálních řetězcích s diskrétním časem
Název v anglickém jazyce: Optimal control in radical chains with discrete time
Klíčová slova: Markovovy procesy, Howardův algoritmus, martingaly
Klíčová slova anglicky: Markov processes, Howard's algorithm, martingales
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2016
Datum zadání: 06.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Oponenti: RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka sepíše teorii potřebnou pro ocenění Markovových řetězců s diskrétním časem a konečně mnoha stavy, z nichž některé mohou být radikální, což se projeví okamžitým přechodem do jiného stavu. Veškeré radikální přechody jsou penalizovány. Na základě sepsané teorie o ocenění řetězců studentka přizpůsobí teorii optimálního řízení v markovských řetězcích nové okolnosti spočívající v přítomnosti radikálních stavů.
Práce by měla směřovat k aplikaci při řešení problému optimálního řízení portfolia s proporcionálními transakčními náklady, což však z důvodu charakteru práce a doporučeného rozsahu součástí práce nebude.
Seznam odborné literatury
Dupač V. a Dupačová J. (1975): Markovovy procesy I, Universita Karlova, Praha
Dupač V. a Dupačová J. (1976): Markovovy procesy II, Universita Karlova, Praha
Kováč J. (2011): Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií, diplomová práce na KPMS MFF UK, Praha
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK