Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Finanční gramotnost jako vzdělávací proces
Název práce v češtině: Finanční gramotnost jako vzdělávací proces
Název v anglickém jazyce: Financial literacy as a training process
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2013
Datum zadání: 30.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Oponenti: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK