Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin II. Alkaloidy Narcissus jonquilla L.
Název práce v češtině: Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin II. Alkaloidy Narcissus jonquilla L.
Název v anglickém jazyce: Biological aktivity of secondary plants metabolites II. Alkaloids of Narcissus jonquilla L.
Klíčová slova: Amaryllidaceae, alkaloidy, extrakce, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, screening
Klíčová slova anglicky: Amaryllidaceae, alkaloids, extraction, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, screening
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslav Ločárek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2013
Datum zadání: 11.10.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Oponenti: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Provedení literární rešerše na téma alkaloidy čeledi Amaryllidaceae,
2. Příprava základního ethanolového a alkaloidního extraktu z rostlinného materiálu,
3. GC/MS analýza alkaloidních extraktů a identifikace alkaloidů.
4. Pracovní podíl při stanovení biologické aktivity alkaloidních extraktů, případně čistých alkaloidů,
5. Vyhodnocení výsledků,
6. Sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Databáze Chemical Abstracts (SciFinder Web)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK