Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimální řešení a epi-konvergence
Název práce v češtině: Optimální řešení a epi-konvergence
Název v anglickém jazyce: Optimal solutions and epi-convergence
Klíčová slova: Matematické programování; optimální řešení; epi-konvergence
Klíčová slova anglicky: Mathematical programming; optimal solutions; epi-convergence
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2015
Datum zadání: 14.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Oponenti: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Důležitou studovanou vlastností optimalizačních úloh je jejich stabilita;
tj. citlivost na změnu vstupních parametrů dané úlohy.
Typickou situací je, že neznáme přesně vstupní parametry zadané úlohy.
Proto úlohu aproximujeme úlohami, které vzniknou použitím empirických odhadů
namísto potřebných parametrů. Vhodným nástrojem pro zkoumání stability úloh
matematického programování je epi-konvergence účelových funkcí.

Práce bude zaměřena na teorii hledání optimálního řešení,
jeho citlivost na změnu parametrů úlohy a využití epi-konvergence.
Teorie bude ilustrována na praktickém příkladě,
případně bude udělána numerická simulační studie.
Seznam odborné literatury
[1] King, A.J.; Wets, R.J.-B.: Epi-consistency of convex stochastic programs.
Stochastics and Stochastics Reports 34, (1991), 83-92.
[2] Robinson, S.M.: Analysis of sample-path optimization.
Math. Oper. Res. 21,3 (1996), 513-528.
[3] Rockafellar, R.T.; Wets, R.J.-B.: Variational Analysis.
Springer-Verlag, Berlin, 1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK