Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace Baťova systému řízení
Název práce v češtině: Aplikace Baťova systému řízení
Název v anglickém jazyce: Application of Bata´s Management
Klíčová slova: Baťovy závody, personální řízení, personální strategie, personální politika, personální činnosti, osobní odpovědnost pracovníků
Klíčová slova anglicky: Bata factories, personnel management, personnel strategy, personnel policy, personnel activities, personal responsibility of employees
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2013
Datum zadání: 29.09.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.10.2013
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce by měla odpovědět na otázku, jakým způsobem může být Baťův systém personálního řízení aplikován v personálním řízení současného podniku, který se odvolává na Baťovy principy řízení. Cílem bakalářské práce je komparace systému Baťova personálního řízení s personálním řízením společnosti 2N Telekomunikace. V teoretické části práce se zaměřím na personální strategii, personální politiku a personální činnosti z obecného hlediska a dále na personální strategii, personální politiku a personální činnosti Baťova personálního systému. Empirická část práce bude analýzou personální strategie, personální politiky a personálních činností ve společnosti 2N Telekomunikace, na jejímž základě bude provedena komparace s Baťovým systémem personálního řízení.

Předběžná struktura práce:

1 Personální strategie, personální politika a systém personálních činností
1.1 Personální strategie
1.2 Personální politika
1.3 Systém personálních činností
2 Baťův systém řízení
2.1 Historické souvislosti rozvoje Baťova systému řízení
2.2 Personální strategie Baťových závodů
2.3 Personální politika Baťových závodů
2.4 Personální činnosti v Baťových závodech
3 Aplikace Baťova systému řízení ve společnosti 2N Telekomunikace
3.1 Analýza personální strategie, personální politiky, personálních činností ve společnosti 2N Telekomunikace
3.2 Komparace Baťova systému personálního řízení a personálního řízení ve společnosti 2N Telekomunikace
Seznam odborné literatury
KŘEČEK, Stanislav. Pracoval jsem u Baťů. 1. vyd. Praha: Český komitét pro vědecké řízení, 1992, 238 s. ISBN 80-02-00938-X.
LEŠINGEROVÁ, Romana. Baťova soustava řízení. 3. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2008, 253 s. ISBN 978_80-903808-9-9.
NÁDVORNÍK, Josef. Baťův systém řízení do roku 1939. Praha: Impuls, 1990, 152 s.
PETŘÍKOVÁ, Růžena. Moderní řízení: Nestárnoucí zásady Baťovy soustavy řízení. Praha: Economia, 2002, roč. 37, č. 9. ISSN 0026_8720.
POCHYLÝ, Jaroslav. Baťova průmyslová demokracie. Praha: Průmyslové vydavatelství a nakladatelství UTRIN, 1990, 134 s. ISBN 59-62890.
RYBKA, Zdeněk. Základní zásady Baťova systému pro podnikatele a vedoucí pracovníky. Praha: Edice TOKO A/S, 1999, 91 s. ISBN 80-902411-3-1.
TORRINGTON, Derec, HALL, Laura. Personnel management: HRM in action. UK, Cambridge: Prentice Hall, 1995, 702 s. ISBN 0-13-149543-7.
TRACEY, Wiliam.R. Human ressources management and development handbook. New York: AMACOM, a division of American Management Association, 1994, 1427 s. ISBN 0-8144-0116-3.
Vedení osobního oddělení: instrukční příručka. Zlín: Baťa, 130 s.
VERUNÁČ, Václav et al. Racionalisace, vědecká organizace, otázka sociální: Vývoj, rozsah, sociální důsledky racionalisace. 1. vyd. Praha: Sociální ústav republiky československé, 1930, 293 s.
WARING, Stephen. P. Taylorism Transformed: Scientific Management Theory. The University of North Carolina Press , 1994. 302 s. ISBN 0-8078-4469-1.
ZELENÝ, Milan. Cesty k úspěchu, trvalé hodnoty soustavy Baťa. Zlín: ČINTÁMANI, 2005, 152 s. ISBN 80-239-4969-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK