Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lyapunovovy exponenty charakterizující paprskový chaos
Název práce v češtině: Lyapunovovy exponenty charakterizující paprskový chaos
Název v anglickém jazyce: Lyapunov exponents characterizing ray chaos
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra geofyziky (32-KG)
Vedoucí / školitel: RNDr. Luděk Klimeš, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Chaos paprsků počítaných v daném rychlostním modelu lze charakterizovat pomoci Lyapunovových exponentů a rotačních čísel. Odhad Lyapunovových exponentů v dvourozměrných izotropních rychlostních modelech (Klimeš, 2002, http://sw3d.cz/papers/a02lk2.htm) se ukázal být v řadě případů velmi užitečný. Výzvou je zobecnění tohoto odhadu na třírozměrné rychlostní modely.
Seznam odborné literatury
Klimeš, L. (2002):
Lyapunov exponents for 2-D ray tracing without interfaces.
Pure appl. Geophys., 159, 1465-1485,
http://sw3d.cz/papers/a02lk2.htm
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK