Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pseudofinite structures
Název práce v češtině: Pseudokonečné struktury
Název v anglickém jazyce: Pseudofinite structures
Klíčová slova: teorie modelů, konečné struktury
Klíčová slova anglicky: model theory, finite structures
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2015
Datum zadání: 19.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2015
Datum a čas obhajoby: 17.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2016
Oponenti: doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nekonečná L-struktura je pseudokonečná, splňuje-li teorii konečných
L-struktur. Tyto struktury hrají roli jakýchsi limit konečných struktur.
Cílem práce je předložit základní fakta o pseudokonečných strukturách
a samostatně sestrojit nějaké příklady.
Seznam odborné literatury
Z.Chatzidakis, Model theory of finite fields and pseudo-finite fields,
Annals of Pure and Applied Logic, Volume 88, Issues 2–3,
17 November 1997, Pages 95–108.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168007297000171


J. Väänänen, Pseudo-finite model theory, Matematica Contemporanea vol 24, 2003, 169-183.
http://www.math.helsinki.fi/logic/people/jouko.vaananen/qf_final.pdf
Předběžná náplň práce
Pseudokonečné struktury representují některé asymptotické vlastnosti
konečných struktur.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Pseudofinite structures represent some asymptotic properties of finite
structures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK