Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Konstrukce paměti: post-holocaustová memoárová literatura v českém diskurzivním prostoru
Název práce v češtině: Konstrukce paměti: post-holocaustová memoárová literatura v českém diskurzivním prostoru
Název v anglickém jazyce: Constructions of Memory: Post-Holocaust Memoir Literature in the Czech Discursive Space
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie (24-DIC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Peter Salner, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2019
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDI999)
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
  PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK