Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česko-balkánský kontrapunkt: etnografie fenoménu balkán v Praze
Název práce v češtině: Česko-balkánský kontrapunkt: etnografie fenoménu balkán v Praze
Název v anglickém jazyce: Czech-Balkan counterpoint: Ethnography of the phenomenon Balkan music in Prague
Klíčová slova: Antropologie; etnomuzikologie; balkán; stereotypizace; migrace; soundscape; reprezentace.
Klíčová slova anglicky: Anthropology; ethnomusicology; Balkan music; stereotypisation; migration; soundscape; representation.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDI999)
Oponenti: doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.
  Mgr. Zita Skořepová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK