Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení ekosystémové integrity a služeb na regionální úrovni s využitím participativních postupů
Název práce v češtině: Hodnocení ekosystémové integrity a služeb na regionální úrovni s využitím participativních postupů
Název v anglickém jazyce: Evaluation of ecosystem integrity and services on regional level with the use of participatory approaches
Klíčová slova: Ekosystémová integrita, ekosystémové služby, dálkový průzkum Země, krajinné hodnoty, kvalitativní mapování
Klíčová slova anglicky: Ecosystem integrity, ecosystem services, remote sensing, landscape values, Qualitative mapping
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Environmentální studia (24-DES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Davina Elena Vačkářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:08.02.2022
Datum proběhlé obhajoby: 30.03.2022
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDS999)
Oponenti: doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
  Mgr. Veronika Zuzana Harmáčková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK