Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historická sociologie autismu v České republice
Název práce v češtině: Historická sociologie autismu v České republice
Název v anglickém jazyce: Historical Sociology of Autism in the Czech Republic
Klíčová slova: autismus, historická sociologie, sociální identita autismu, diskurz autismu
Klíčová slova anglicky: autism, historical sociology, social identity of autism, discourse of autism
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Historická sociologie (24-DHS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2018
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDH999)
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
  doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK