Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překladové varianty Apollinairova Pásma
Název práce v češtině: Překladové varianty Apollinairova Pásma
Název v anglickém jazyce: Translation Variations of Apollinaire´s Zone
Klíčová slova: Guillaume Apollinaire, Pásmo, překlad, umělecký překlad, poezie, Karel Čapek, Petr Kopta, Karel Sýs, Gustav Francl, Petr Skarlant, verš, rým, komparace
Klíčová slova anglicky: Guillaume Apollinaire, Zone, translation, artistic translation, poetry, Karel Čapek, Petr Kopta, Karel Sýs, Gustav Francl, Petr Skarlant, verse, rhyme, comparison
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Peterka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum a čas obhajoby: 09.01.2014 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:29.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK