Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modely pro data s nadbytečnými nulami
Název práce v češtině: Modely pro data s nadbytečnými nulami
Název v anglickém jazyce: Models for zero-inflated data
Klíčová slova: modely s nadbytečnými nulami, poissonovské modely s nadbytečnými nulami, modely bez nulové složky, hradbové modely, EM algoritmus
Klíčová slova anglicky: zero inflated models, zero inflated Poisson models, zero truncated models, hurdle models, EM algorithm
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2014
Datum zadání: 20.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2014
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Oponenti: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat tzv. "zero-inflation" modely. Jde o analýzu diskrétní veličiny, která s velkou pravděpodobností nabývá hodnoty 0, a s relativně malou pravděpodobností nějakého přirozeného čísla. Většinou nás zajímá vliv vysvětlujících proměnných na rozdělení takové veličiny. Běžná rozdělení s nosičem na nezáporných celých číslech (Poissonovo, negativně binomické) se na modelování takových dat nehodí.

Zero-inflation models mají publikované aplikace v biologii, medicíně, psychologii, ekonomii a technometrii. Lze je použít i na problémy v oblasti finanční.

Cílem práce je shrnout, vysvětlit a porovnat různé přístupy k formulaci, analýze a interpretaci modelů pro veličiny s nadbytečnými nulami. Práce může být doplněna simulační studií a/nebo analýzou reálných dat.
Seznam odborné literatury
Heilbron, D. C. Zero-altered and Other Regression-models For Count Data With Added Zeros. Biometrical Journal, 1994, 36, 531-547.

Lambert, D. Zero-inflated Poisson Regression, With An Application To Defects In Manufacturing. Technometrics, 1992, 34, 1-14.

Welsh, A. H.; Cunningham, R. B.; Donnelly, C. F. & Lindenmayer, D. B. Modelling the abundance of rare species: Statistical models for counts with extra zeros. Ecological Modelling, 1996, 88, 297-308.

Zeileis, A.; Kleiber, C. & Jackman, S. Regression models for count data in R. Journal of Statistical Software, 2008, 27, 8.
Předběžná náplň práce
Téma lze rozvinout různými směry podle zájmu a schopností studenta - např. rigoróznější odvození teoretických výsledků známých z literatury, jejich zobecnění a rozšíření na nové situace, porovnávání metod pomocí simulačních studií, přehled softwaru, implementace metod, které dosud v softwaru nejsou k dispozici, kreativní aplikace na
finanční data apod.

Téma předpokládá absolvování předmětů NMST432 Pokročilé regresní modely a NMST434 Moderní statistické metody.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK