Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modely pro přežití s možností vyléčení
Název práce v češtině: Modely pro přežití s možností vyléčení
Název v anglickém jazyce: Cure-rate models
Klíčová slova: analýza přežití, pravděpodobnost vyléčení, EM algoritmus
Klíčová slova anglicky: survival analysis, probability of cure, EM algorithm
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Adéla Hladká, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2014
Datum zadání: 24.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2014
Datum a čas obhajoby: 09.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2016
Oponenti: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat tzv. cure-rate modely. Jde o analýzu přežití zobecněnou na situaci, kdy s kladnou pravděpodobností k události ("smrti") nikdy nedojde, protože pacient se vyléčí. Zajímá nás pravděpodobnost vyléčení a rozdělení doby přežití u pacientů, kteří se nevyléčí. Přitom jak pravděpodobnost vyléčení tak doba přežití mohou být
ovlivněny vysvětlujícími veličinami.

Cílem práce je shrnout, vysvětlit a porovnat různé přístupy k formulaci, analýze a interpretaci těchto modelů. Práce může být doplněna simulační studií a/nebo analýzou reálných dat.
Seznam odborné literatury
Chen, M. H.; Ibrahim, J. G. & Sinha, D. A new Bayesian model for survival data with a surviving fraction. Journal of the American Statistical Association, 1999, 94, 909-919.

Tsodikov, A. D.; Ibrahim, J. G. & Yakovlev, A. Y. Estimating cure rates from survival data: An alternative to two-component mixture models. Journal of the American Statistical Association, 2003, 98, 1063-1078.

Yin, G. S. & Ibrahim, J. G. Cure rate models: a unified approach. Canadian Journal of Statistics, 2005, 33, 559-570.

Cooner, F.; Banerjee, S.; Carlin, B. P. & Sinha, D. Flexible cure rate modeling under latent activation schemes. Journal of the American Statistical Association, 2007, 102, 560-572.
Předběžná náplň práce
Téma lze rozvinout různými směry podle zájmu a schopností studenta - např. rigoróznější odvození teoretických výsledků známých z literatury, jejich zobecnění a rozšíření na nové situace, porovnávání metod pomocí simulačních studií, přehled softwaru pro cure-rate models, implementace metod, které dosud v softwaru nejsou k dispozici,
apod.

Téma předpokládá absolvování předmětů NMST434 Moderní statistické metody a NMST531 Analýza censorovaných dat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK