Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Práce s multikulturními tématy v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
Název práce v češtině: Práce s multikulturními tématy v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
Název v anglickém jazyce: Multicultural Topics in Youth Club Using Treshold Principles
Klíčová slova: multikulturní výchova, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kultura, identita, multikulturalismus
Klíčová slova anglicky: multiculture education, youth club using treshold principles, culture, identity, multiculturalism
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dana Moree, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2013
Datum zadání: 26.09.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK