Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formy spolupráce firem a neziskových organizací v rámci CSR strategií vybraných firem
Název práce v češtině: Formy spolupráce firem a neziskových organizací v rámci CSR strategií vybraných firem
Název v anglickém jazyce: Collaboration forms between Business and Nonprofits within CSR strategies
Klíčová slova: společenská odpovědnost firem, mezisektorová spolupráce, neziskové organizace, firemní sektor, neziskový sektor
Klíčová slova anglicky: corporate social responsibility, cross-sectorial cooperation, non-profit organizations, business sector, non-profit sector
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2013
Datum zadání: 26.09.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: JUDr. Lenka Deverová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK