Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kapitoly z historie bayesovských metod
Název práce v češtině: Kapitoly z historie bayesovských metod
Název v anglickém jazyce: Chapters from Bayesian inference history
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2013
Datum zadání: 25.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2013
Oponenti: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat náhledy na historický vývoj a interpretaci bayesovských metod ve statistice. Shrne základy bayesovské statistické inference, vysvětlí rozdíly proti klasickému fisherovskému pojetí, prodiskutuje rozdíly v náhledu různých autorů na problematiku statistické inference a interpretaci bayesovského přístupu.
Seznam odborné literatury
S. E. Fienberg (2006) When Did Bayesian Inference Become "Bayesian"? Bayesian Analysis, 1(1), 1-40.

J. Aldrich (2008) R. A. Fisher on Bayes and Bayes' Theorem. Bayesian Analysis, 3(1), 161-170.

C. P. Robert, N. Chopin, J. Rousseau (2009) Harold Jeffreys's Theory of Probability Revisited. Statistical Science, 24(2), 141-194.

R. E. Kass (2011) Statistical Inference: The Big Picture. Statistical Science, 26(1), 1-9.

A. Gelman, C. P. Robert (2013) "Not Only Defended But Also Applied": The Perceived Absurdity of Bayesian Inference. The American Statistician, 67(1), 1-5.
Předběžná náplň práce
Téma vyžaduje studium většího počtu časopiseckých pramenů, vesměs v angličtině, proto je potřebná velmi dobrá pasivní znalost angličtiny. Téma je relativně otevřené, šířka, hloubka a styl jeho zpracování závisí na aktivitě, zájmech a schopnostech studenta.

Téma předpokládá zápis a eventuální absolvování předmětů NMSA331+332.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK