Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace rusky hovořících matek skrze českou občanskou společnost
Název práce v češtině: Integrace rusky hovořících matek skrze českou občanskou společnost
Název v anglickém jazyce: Integration of Russian-speaking Mothers Through Czech Civil Society
Klíčová slova: Integrace, zapojení se, občanská společnost, ruskojazyčné matky migrantky, pocit sounáležitosti, identita
Klíčová slova anglicky: Integration, participation, civil society, Russian-speking migrant mother, sense of belonging, identity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. František Valeš
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2013
Datum zadání: 26.09.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK