Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cause Related Marketing, jeho typy a příklady z českého prostředí
Název práce v češtině: Cause Related Marketing, jeho typy a příklady z českého prostředí
Název v anglickém jazyce: Cause Related Marketing, it's Types and Examples from the Czech Environment
Klíčová slova: Cause Related Marketing, CRM, společenská odpovědnost firem, CSR, nezisková organizace, spolupráce, partnerství, propagace
Klíčová slova anglicky: Cause Related Marketing, CRM, Corporate Social Responsibility, CSR, nonprofit organization, cooperation, partnership, promotion
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2013
Datum zadání: 26.09.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK