Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodová klasifikace v tribu Triticeae se zaměřením na pýry ve střední Evropě
Název práce v češtině: Rodová klasifikace v tribu Triticeae se zaměřením na pýry ve střední Evropě
Název v anglickém jazyce: Generic classification in the tribe Triticeae focused on couches (Elymus L.) in Central Europe
Klíčová slova: Triticeae, Hordeeae, rodová koncepce, Elymus, Elytrigia, Thinopyrum
Klíčová slova anglicky: Triticeae, Hordeeae, generic concept, Elymus, Elytrigia, Thinopyrum
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2013
Datum zadání: 11.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2014
Oponenti: Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zpracovat literární rešerši rodové klasifikace tribu Triticeae se zvláštním zřetelem k našim zástupcům. Dále zjistit problémy v pozadí a shrnout, jak je jednotlivé přístupy řeší. Podrobněji se věnovat zástupcům Elymus repens a Elymus hispidus a problematice jejich zařazení do rodu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will be a literary research of Generic classification in the tribe Triticeae focused on its genera in Central Europe.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK